Kosińska-Krippner, B. „Andrzej Kondratiuk. Metafizyka”. Kwartalnik Filmowy, nr 96, grudzień 2016, s. 114-20, doi:10.36744/kf.2142.