Stańczyk, M. „Doświadczanie Transcendencji – współczesne Kino Religijne”. Kwartalnik Filmowy, nr 96, grudzień 2016, s. 33-40, doi:10.36744/kf.2136.