Giżycki, M. „Motol Blues”. Kwartalnik Filmowy, nr 103, wrzesień 2018, s. 227-31, doi:10.36744/kf.1929.