Hendrykowski, M. „Jak Likwidowano Polską szkołę Filmową”. Kwartalnik Filmowy, nr 103, wrzesień 2018, s. 126-37, doi:10.36744/kf.1919.