Sowiński, E. „Idea Studia Dla młodych filmowców. Studio Munka – Powstanie, działalność I Produkcyjny Dialog Z przeszłością”. Kwartalnik Filmowy, nr 103, wrzesień 2018, s. 54-64, doi:10.36744/kf.1913.