Biliński, P. „Kino I Deziluzja”. Kwartalnik Filmowy, nr 124, grudzień 2023, s. 237-42, doi:10.36744/kf.1879.