Rutkowska, T. „Od Redakcji”. Kwartalnik Filmowy, nr 107, wrzesień 2019, s. 4-6, doi:10.36744/kf.148.