Kosińska, K. „Od Redakcji”. Kwartalnik Filmowy, nr 120, grudzień 2022, s. 4, doi:10.36744/kf.1433.