Kurz, I. „Krwiobieg Historii”. Kwartalnik Filmowy, nr 118, sierpień 2022, s. 172-9, doi:10.36744/kf.1181.