Kaniecki, P. „Zbliżenie Na biedronkę. Konwicki, Mach I ujęcie Z niebyłej Adaptacji”. Kwartalnik Filmowy, nr 118, sierpień 2022, s. 42-57, doi:10.36744/kf.1173.