Sowiński, E. „Działalność Producencka Studia Filmowego Im. Karola Irzykowskiego W Latach 1981-1989”. Kwartalnik Filmowy, nr 117, maj 2022, s. 184-02, doi:10.36744/kf.1089.