[1]
R. Syska, „Dotknięcie filmu. Techniczne uwarunkowania obecności filmu w muzeum ”, kf, nr 113, s. 68–90, maj 2021.