[1]
M. Stelmach, „Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra i przemiany dźwięku filmowego w epoce postklasycznej”, kf, nr 113, s. 114-130, maj 2021.