[1]
M. Radkiewicz, „«Dokumenty obrazowe» w polskiej refleksji i praktyce filmowej do roku 1927”, kf, nr 112, s. 150-160, grudz. 2020.