[1]
M. Adamczak, „O modernizmie wyczerpanym”, kf, nr 113, s. 248-255, maj 2021.