[1]
J. Bohdziewicz, „Nawidzenie. O kino-myśleniu poza metafizyką na przykładzie filmu Abbasa Kiarostamiego «Smak czereśni» (przypis do Jeana-Luca Nancy’ego)”, kf, nr 96, s. 216–225, grudz. 2016.