[1]
B. W. Lewicki, „Teoria badań humanistycznych Juliusza Kleinera w zastosowaniu do nauki o sztuce filmowej”, kf, nr 124, s. 179–202, grudz. 2023.