[1]
E. Sowiński, „Działalność producencka Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989”, kf, nr 117, s. 184–202, maj 2022.