Sikora, S. (2021) „Poza formą i treścią. W stronę materialności”, Kwartalnik Filmowy, (115), s. 21–34. doi: 10.36744/kf.876.