Sitek, W. (2021) „Przed wschodem słońca”, Kwartalnik Filmowy, (114), s. 218–225. doi: 10.36744/kf.785.