Kosińska, K. (2021) „Od redakcji”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 4. doi: 10.36744/kf.726.