Syska, R. (2021) „Dotknięcie filmu. Techniczne uwarunkowania obecności filmu w muzeum ”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 68–90. doi: 10.36744/kf.689.