Stelmach, M. (2021) „Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra i przemiany dźwięku filmowego w epoce postklasycznej”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 114-130. doi: 10.36744/kf.681.