Stasiowski, M. (2021) „Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecięciu archeologii, architektury i filmu”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 169-183. doi: 10.36744/kf.677.