Zwierzchowski, P. (2021) „Co się wydarzyło w Brighton”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 256-262. doi: 10.36744/kf.535.