Radkiewicz, M. (2020) „«Dokumenty obrazowe» w polskiej refleksji i praktyce filmowej do roku 1927”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 150-160. doi: 10.36744/kf.528.