Kosińska, K. (2020) „Od redakcji”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 4. doi: 10.36744/kf.506.