Adamczak, M. (2021) „O modernizmie wyczerpanym”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 248–255. doi: 10.36744/kf.475.