Kiełpiński, Łukasz (2020) „Ucieleśniony odbiór tańca w filmie. Przypadek «Climaksu» Gaspara Noé”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 54-70. doi: 10.36744/kf.400.