Wesołowska, O. (2024) „Teatr pamięci wystawiony na próbę? «Całkiem zwyczajny Żyd» w świetle teorii Y. Michala Bodemanna ”, Kwartalnik Filmowy, (125), s. 30–47. doi: 10.36744/kf.2311.