Maciejewski, Łukasz (2016) „Przygoda człowieka myślącego”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 238–243. doi: 10.36744/kf.2153.