Bohdziewicz, J. (2016) „Nawidzenie. O kino-myśleniu poza metafizyką na przykładzie filmu Abbasa Kiarostamiego «Smak czereśni» (przypis do Jeana-Luca Nancy’ego)”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 216–225. doi: 10.36744/kf.2150.