Hendrykowski, M. (2016) „Metafizyka w «Labiryncie» Jana Lenicy”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 165–174. doi: 10.36744/kf.2146.