Stańczyk, M. (2016) „Doświadczanie transcendencji – współczesne kino religijne”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 33–40. doi: 10.36744/kf.2136.