Giżycki, M. (2018) „Motol Blues”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 227–231. doi: 10.36744/kf.1929.