Zwierzchowski, P. (2018) „Polityczne konteksty kina popularnego w Polsce w latach 80”., Kwartalnik Filmowy, (103), s. 154–163. doi: 10.36744/kf.1924.