Hendrykowski, M. (2018) „Jak likwidowano polską szkołę filmową”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 126–137. doi: 10.36744/kf.1919.