Sulejewska, J. (2018) „Ślepe zaułki genologii filmowej. Fotofilm wobec filmu ikonograficznego, animowanego oraz «found footage»”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 150–166. doi: 10.36744/kf.1866.