Kosińska, K. (2023) „Od redakcji”, Kwartalnik Filmowy, (123), s. 4. doi: 10.36744/kf.1818.