Pabiś-Orzeszyna, M. (2023) „Dekada Zjazdu w Kamieniu Śląskim”, Kwartalnik Filmowy, (123), s. 231–239. doi: 10.36744/kf.1728.