Kosińska, K. (2022) „Od redakcji”, Kwartalnik Filmowy, (118), s. 4. doi: 10.36744/kf.1276.