Kurz, I. (2022) „Krwiobieg historii”, Kwartalnik Filmowy, (118), s. 172–179. doi: 10.36744/kf.1181.