Kurz, I. (2022) „Aktorka jest od grania”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 210–216. doi: 10.36744/kf.1097.