Sowiński, E. (2022) „Działalność producencka Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 184–202. doi: 10.36744/kf.1089.