Stelmach, Miłosz. 2021. „Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra I Przemiany dźwięku Filmowego W Epoce Postklasycznej”. Kwartalnik Filmowy, nr 113 (maj), 114-30. https://doi.org/10.36744/kf.681.