Stasiowski, Maciej. 2021. „Zakamarki (nie)widzialnych Miast. Techniki Obrazowania 3D Na przecięciu Archeologii, Architektury I Filmu”. Kwartalnik Filmowy, nr 113 (maj), 169-83. https://doi.org/10.36744/kf.677.