Zwierzchowski, Piotr. 2021. „Co Się wydarzyło W Brighton”. Kwartalnik Filmowy, nr 113 (maj), 256-62. https://doi.org/10.36744/kf.535.