Radkiewicz, Małgorzata. 2020. „«Dokumenty obrazowe» W Polskiej Refleksji I Praktyce Filmowej Do Roku 1927”. Kwartalnik Filmowy, nr 112 (grudzień), 150-60. https://doi.org/10.36744/kf.528.