Korczarowska, Natasza. 2020. „Muzeum W żałobie. Architektoniczne Elegie Aleksandra Sokurowa”. Kwartalnik Filmowy, nr 109 (maj), 50-66. https://doi.org/10.36744/kf.265.