Bohdziewicz, Janusz. 2016. „Nawidzenie. O Kino-myśleniu Poza Metafizyką Na przykładzie Filmu Abbasa Kiarostamiego «Smak czereśni» (przypis Do Jeana-Luca Nancy’ego)”. Kwartalnik Filmowy, nr 96 (grudzień):216-25. https://doi.org/10.36744/kf.2150.